Snížené pružiny & sportovní podvozek - srovnání

 

Nejprve si trochou teorie přiblížíme k čemu pružina a tlumič slouží. Základním účelem pružin a tlumičů je držet kola v kontaktu s vozovkou. Kontakt s vozovkou je vždy v kompromisu s komfortem jízdy.

 

Funkce pružiny a tlumiče


Když se kolo vozu střetne s nerovností a vyrazí vzhůru, tak je pružina stlačována, ale zpočátku pohybu brání jen málo, zato odpor tlumiče je v tu chvíli největší.Tlumič obsahuje píst a olej, který v jednoduchosti pístem protéká. Čím větší silou na tlumič působíme, tím větší odpor klade. Jak se ráz kola za pomocí tlumiče zpomaluje, odpor tlumiče klesá. Roste však odpor pružiny, která je stále více stlačována. Odpor nakonec kolo zastaví. Pružina pak celý závěs vrátí zpět do výchozí polohy. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pružina bez tlumiče a tlumič bez pružiny nefunguje. Tlumič a pružina vzájemně spolupracují, takže je důležité, aby i jejich funkce byla vzájemně sladěna.

 

Snížené pružiny

 

Snížená pružina je jednou z možností jak ubrat vozu nějaký ten centimetr. Z odstavce výše je jasné, že tlumič i pružina spolupracují. Jedná se o vzájemně závislé komponenty. Nasazením snížené pružiny omezujeme činnost tlumiče nebo-li ubíráme mu prostor ve kterém má možnost fungovat. Seriový tlumič byl vyroben pro práci na delším úseku. V kombinaci se zkrácenou pružinou tlumič nedokáže využít svého maximálního potenciálu. Snížená pružina také nutí tlumič pracovat z jiné výchozí pozice. Lze použít úměru, která říká, že čím více snížíte automobil za pomocí snížené pružiny, tím méně dokáže tlumič využít svého potenciálu. 

  

Obecně se pružinou nedoporučuje snižovat více než o 30 mm. Snižování za pomocí pružiny je vhodné jen pro decentní snížení. Vždy je potřeba mít na paměti, že snižování pružinou je na úkor jízdních vlastností.

 

Snížení za pomocí sportovního podvozku

 

Sportovní podvozek je kompletní sada tlumiče a pružiny. Tlumič je optimalizován na dráhu pružiny a pružina zase na dráhu tlumiče.  Varianta sportovního kompletního podvozku je plně funkční a testovanou možností snížení.

 

Sady kompletních podvozků najdete zde.