INFORMUJEME O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI A MARKETINGU

Informujeme Vás tímto, že společnost AUTOKLUBY.CZ s.r.o., se sídlem Teplická 137, IČ 22773908, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31359. (dále jen „Správce“),  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

- marketingové cookies (anonymní)
- měřil návštěvnost (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování)

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem oprávněného zájmu:

- měření návštěvnosti,
- personalizace reklamy.

Doba zpracování údajů:

 - 90 dní, pokud tuto dobu neprodloužíte


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 - Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 - Poskytovatelem služby Google AdWords a Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů